Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Nasz Firma realizuje dla Państwa następujące projekty:

- projekty dróg

- projekty parkingów

- projekty zjazdów prywatnych

- projekty zjazdów publicznych  (do budynków gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza)

    W skład projektów wchodzą:

    - plan zagospodarowania działki

    - projekt budowlany zjazdu wraz z opisem technicznym

    - projekt organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego (podczas budowy)

    - operaty wodno-prawne (jeśli zjazd przechodzi przez rów i dana gmina wymaga tego dokumentu)

 

Abyśmy mogli przystąpić do wykonania projektu potrzebne będą:

    - mapa do celów projektowych

    - Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy

    - zgoda na lokalizację zjazdu wydana przez Powiatowy Zarząd Dróg wraz z warunkami technicznymi

 

W ramach wykonania projektu pomagamy w uzyskaniu powyższych wniosków i pozwoleń.

 

Zapraszamy do prześledzenia skróconego opisu części kroków, które należy podjąć, aby uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu:   ETAPY POSTĘPOWANIA

 

Cenę każdego Projektu wyceniamy indywidualnie na podstawie zakresu, który interesuje Klienta.

 

Zapraszamy do skontaktowania się z nami: Kontakt