Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

ETAPY POSTĘPOWANIA

1. Zakup działki

 • działka musi mieć dostęp do drogi publicznej
 • musi być odrolniona (odrolnienia nie potrzebują grunty klasy IV i wyższej)

2. Uzyskanie zgody na lokalizację zjazdu na naszej działce w zarządzie dróg danej drogi.

 

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • mapa zasadnicza z zaznaczonym planowanym miejscem wykonania zjazdu (40zł - cena mapy)

3a. Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP (Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego):

 • wydanie kosztuje od 0 do 200zł w zależności od gminy i obszaru który będzie musiał znaleźć się na mapie
 • wydawany zazwyczaj od 7 do 30 dni od złożenia wniosku
 • aby dokument został wydany potrzebujemy:
 1. wypełnić wniosek we właściwym urzędzie
 2. podać numer ewidencyjny działki
 3. zaznaczyć na mapie zasadniczej miejsce budowy domu (koszt mapy zasadniczej około 40 zł)

Bardzo często MPZP nie istnieje na terenie na którym chcemy wybudować dom - wtedy należy starać się o wydanie Warunków Zabudowy - (punkt 2b)

3b. Uzyskanie Warunków Zabudowy:

 • wydanie dla budownictwa mieszkalnego jest bezpłatne
 • czas oczekiwania: 2-3 miesiące
 • aby dokument został wydany potrzebujemy:
 1. wypełnić wniosek
 2. podać numer ewidencyjny działki
 3. zaznaczyć na mapie zasadniczej miejsce położenia budynku (koszt mapy ok. 40zł)
 4. wybrać wyrysy z rejestru gruntów interesującej nas działki i działek z nią graniczących (16zł od każdej działki)
 5. Niekiedy potrzebne są ponadto:
 • zgoda na wycinkę drzew
 • odrolnienie działki (klasa gruntu I-III)
 • pozwolenia wodno-prawne (gdy budowa narusza stosunki wodne)

4. Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500:

 • mapę wykonujemy u uprawnionego geodety
 • koszt około 400-600zł
 • czas oczekiwania około 1 miesiąc
 • ważność mapy 3-6 miesięcy

5. Uzyskanie warunków technicznych jakim powinien odpowiadać zjazd w zarządzie dróg danej drogi.

 

Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • Warunki Zabudowy lub wypis z MPZP
 • mapa zasadnicza z zaznaczonym planowanym miejscem wykonania zjazdu (40zł - cena mapy)

6. Projekt budowlany zjazdu + Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy + Plan zagospodarowania terenu.  (koszt 600 - 1000zł)


7. Uzgodnienie projektu budowlanego oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu w zarządzie dróg.


8. Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym i Policji.


9. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym.


10. Ustalenie Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.


11. Pobranie Dziennika Budowy.


12. Otrzymanie decyzji o zajęciu pasa drogowego na czas trwania robót budowlanych w zarządzie dróg.


13. Zgłoszenie zamiaru budowy w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym na 7 dni przed rozpoczęciem robót.


14. Wytyczenie położenie obiektu przez geodetę a po zakończeniu prac wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (koszt około 300zł).